tính dung lượng tụ bù
 Việc tính toán tụ bù để nâng cao hệ số công suất cho nhà máy là điều rất cần thiết, bắt buộc trong hệ thống điện.
Để chọn dung lượng bù phù hợp (không thiếu) cũng không quá thừa thải chúng tôi xin trình bày phương pháp đơn giản sau.

   Q = P x (tan Phi1 - tan Phi2) = P x (tan arccos  cos Phi1 - tan arccos Phi2)
Q = Dung lượng bù cần thiết
P  = Công suất tác dụng của hệ thống
Phi1 : góc pha hệ số công suất hiện tại
Phi2 : góc pha hệ số công suất đạt được
cos Phi1 :  Hệ số công suất hiện tại
cos Phi2 :  Hệ số công suất mong muốn

Gọi  (tan Phi1 - tan Phi2)  = k

Bảng dưới đây biểu diễn hệ số k  theo hệ số công suất đã tính sẵn để chọn lựa nhanh chóng.
tính toán cosphi
Bảng số liệu biểu diễn hệ số k = (tan Phi1 - tan Phi2) theo hệ số công suất thực và hệ số công suất đích
Việc tính toán dung lượng bù được tính như sau:

Chọn hệ số k trên bảng , dựa vào hệ số công suất hiện tại (Actual power factor) và hệ số công suất mong muốn đạt được (Target power Factor)

VD:  Hệ thống có công suất tổng: 100KW
Hệ số công suất hiện tại: 0.7
Hệ số công suất mong muốn: 0.96
=> Hệ số K = 0.73

Vậy dung lượng tụ cần bù để nâng hệ số công suất từ 0.7 lên 0.96 là : Q = P x K = 100x 0.73 = 73Kvar
Ta chọn mua 4 tụ 20Kvar là phù hợp cho hệ thống, hoặc phân chia nhỏ hơn để đảm bảo bù các cấp mịn hơn.
Cần thông tin hỗ trợ về hệ thống bù xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

Bảng giá tủ tụ bù